Ing. Ivan Světlík účetnictví, audit

Naše služby

Od roku 1992 poskytujeme kvalitní služby v oblasti účetnictví, mezd, daní a ekonomického poradenství. Od roku 2002 poskytujeme též služby v oblasti statutárního auditu.

Právnickým i fyzickým osobám poskytujeme kompletní servis v oblasti ekonomiky, účetnictví a auditu na vysoké odborné úrovni, o čemž svědčí množství a struktura klientů z oblastí podnikání, nevýdělečných a příspěvkových organizací.

Audit účetní závěrky

Průběžný audit účetnictví, audit účetní závěrky, řešení případných auditorských nálezů účetní závěrky, ostatní auditní zakázky dle Zákona o auditorech.

Poradenství

Nabízíme ekonomické poradenství, poradenská činnost při zahájení a ukončení podnikání, zavádění účetních systémů a poradenství v oblasti účetního softwaru, vypracování a zavedení podnikových ekonomických směrnic dle platných právních předpisů, konzultace účetní problematiky, dle dohody s klientem i dlouhodobá.

Vedení účetnictví

Daňová evidence včetně účetní závěrky a daňového přiznání, účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání, zavedení a vedení střediskového či zakázkového účetnictví včetně rozúčtování režií, zpracování mezd včetně zastupování klienta při jednání s úřady a kontrolách, zavedení účetnictví, rekonstrukce účetnictví.

O nás

Máme bohaté zkušenosti ze všech oblastí ekonomiky podniku, družstev, nevýdělečných organizací a příspěvkových organizací od jejich vzniku, privatizace, získávání úvěrů, rekonstrukce jejich účetnictví až po rozdělení, likvidace, zánik apod.

Mezi naše reference patří podniky z oblasti výroby strojírenských výrobků, velkoobchod s PC technikou, nestátní zdravotnické zařízení, základní školy, pekárny, restaurace, sociální služby apod. Audit jsme prováděli a provádíme v reklamní agentuře, dopravní společnosti, dětském domově apod.